TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TURAÝEWA ENEJAN

Türkmenbaşy şayoly 29/21, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2018-nji ýyldan bäri işleýäris. Siziň stiliňize we keşbiňize üns çekdirjek, ýörite we sargyt boýunça elden şaý sepleri ýasaýarys.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Şaý-sepler
Iş Ugry
Karta