TUBI KENEK

Ak Bugdaý etraby, Magtymguly daýhan birleşigi. Aşgabat şäheri, köçe Galkynyş (Atabaýew) 60. Ahal/Türkmenistan

TUBI KENEK
Biz barada

Biziň hemmämiz wagtal-wagtal süýji iýmeklik bilen meşgullanmagy halaýarys, şeýlemi? Adatça, supermarketlerde konditer önümleriniň görnüşleri dürli-dürli däl we çalt içgysgynç bolýar ... Ýöne Bizde däl!
"Kenek" önümleri köp wagt bäri Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny ýakymly konditer önümleri bilen begendirýär. Bu ýerde konditer önümleriniň özboluşly önümlerinden lezzet alýan bagtly pursatlary başdan geçirip bilersiňiz. "Kenek" markasy "Tubi Kenek" söwda belligi astynda önümçiligini giňeltdi. Bu ýerde doňdurma, salat we kolbasa satyn alyp bilersiňiz.
Iň lezzetli "Tubi Kenek" önümlerini satyn alyp, Siz olaryň düzüminden we täzeliginden kanagatlanmagyňyzy isleýäris!

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta