TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÜRKMENIŇ RYSGALY

"Wekilbzar etr., Mary-Baýramaly gara ýolunyň 10-njy km. Mary/Türkmenistan"

image
Biz barada

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Türkmeniň rysgaly” hususy kärhanasy tarapyndan 2016-njy ýyldan bäri "Ak bulut" haryt nyşany bilen dünýä ülňülerine laýyk gelýän halkyň sarp edýän önümleri öndürilip gelýär we halka ýetirilýär. “Ak-bulut”markasy bilen  öndürilýän  önümler özüniň ýokary hili, ekologiki taýdan arassalygy, häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda  halkara ölçeglerine laýyk gelýän önüm hökmünde tanalýar.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
Karta