TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄZE SABA

"CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi

täze saba
Biz barada

"Täze saba" Hojalyk jemgyýeti 2018-nji ýylda esaslandyryldy we 2021-nji ýylda diş çotgalaryny öndürip başlady. Zawod arassaçylyk önümlerini öndürmek üçin halkara ülňelerine laýyk gelýän ýokary hilli, ekologiki taýdan arassa we elýeter bahadan diş çotgalaryny öndürýär. Ýylda öndürliýän diş çotgalaryň sany 5 million barabardyr.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy