TÄSIN ÄLEM

"Melhemli Diýarym" binasy, (abýeznoý), zemin gat, Aşgabat/Türkmenistan

TÄSIN ÄLEM
Biz barada

Müşderileriň sanyny artdyrmak we satuwy köpeltmek üçin her bir kompaniýa ýa-da marka mahabat zerurçylygy çekýär we şonuň üçin mahabat agentliklerine ýüz tutýarlar. Wagtyňy we puluňy biderek sarp etmezlik we potensial müşderileriň akymyny köpeltmek üçin "Täsin Älem" bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Banner, 3D mahabat, stend, çakylyklar, şeýle hem lazer basyjy we möhür kesmek hakda aýtsak, onda "Täsin Älem" size ýokary hilli hyzmatlary amatly bahalar bilen üpjün eder.
Içki we daşky dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.
"Täsin Älem"  bilen mahabatyňyzy kepillendiriň!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta