SWARKA SEHI

Kebşirleme işleri

SWARKA SEHI
Biz barada

"Swarka Sehi" Size dürli görnüşdäki aşakdaky ady agzalan önümleri ýasap berýär. Islege we göwrüme görä kebşirleme işlerini amatly bahadan sargyda taýýarlap, olary gurnaýar, gapyňyza we welaýatlara eltip berme hyzmatyny hem ýerine ýetirýär. 

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Metal önümler we metallokonstruksiýalar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat