STANDART HYZMAT

Bagtiyarlyk etrap, Bagtiyarlyk/9 köçesi. Aşgabat/Türkmenistan

standart hyzmat
Biz barada

2016-njy ýylda döredilen gününden bäri "Standart Hyzmat" 50-den gowrak dürli kärhanada dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrdy. Türkmen kärhanalaryna bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin kömek etmegi dowam etdirýäris: - ähli milli aýratynlyklary göz öňünde tutup, halkara derejesinde ykrar edilen dolandyryş ulgamlaryny yzygiderli durmuşa geçirýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta