TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SHAYLAN GROUP

1908 köçesi, (Gündogar) 66/2, 8-nji kiçi etraby, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

"Shaylan Group" Türkmenistanyň iň uly hemmetaraplaýyn paýlaýjy toplumy. Müşderi bazamyza belli supermarketler, bazarlar, arzanladyş dükanlary, kiçi bazarlar, kiçi dükanlar, korporatiw müşderiler we HORECA segmentindäki müşderiler girýär. Şeýle hem, "Şaýlan topary" ýurduň logistik merkezi, muňa mysal edip, ýol, deňiz , demir ýol, howa we multimodal daşaýyş hyzmatlarymyzy göz öňünde tutup bileris. Siziň harytlaryňyzyň göwrümi we mukdaryna garamazdan aýratyn zerurlyklaryňyz üçin ýöriteleşdirilen transport çözgütlerini hödürleýäris.
Netijede, häzirki zaman ammar toplumyna eýe bolan "Şaýlan" topary, tejribesini siziň üçin oňaýly ammarlama çözgütleri hödürleýär.

Kompaniýanyň Katalogy
Katalogy ýükläp al
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
  • Azyk / Garbanyş önümleri
  • Azyk / Guradylan miweler, hozlar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
Karta