TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SERRAS

Büzmeýin etraby, Kesearkaç köçesi, jaý-6 Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Serras HJ 2017-nji ýylda bäri alkogolsyz we alkogolly içgileri öndürmekde  Türkmenistanda öňdebaryjy kärhanalaryň biri bolup gelýär. Diňe olary öndürmek bilen çäklenman, eltip bermek hyzmatlary hem göz öňünde tutulandyr.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
Karta