SERRAS

Piwo hem-de alkagolsyz gazlandyrylan içgileri öndürmek we ýerlemek

serras
Biz barada

Serras HJ 2017-nji ýylda bäri alkogolsyz we alkogolly içgileri öndürmekde  Türkmenistanda öňdebaryjy kärhanalaryň biri bolup gelýär. Diňe olary öndürmek bilen çäklenman, eltip bermek hyzmatlary hem göz öňünde tutulandyr.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy