SAP ÇÖZGÜT

Parahat 7/1, 25-nji jaýy, (ýer zemin), Aşgabat/Türkmenistan

SAP ÇÖZGÜT
Biz barada

"Sap Çözgüt" dürli pudaklardaky kärhanalara awtomatlaşdyryş hyzmatlaryny, satuw hasaby, şeýle hem kompýuter hyzmatlary üçin zerur enjamlary hödürleýär.
Kärhanany awtomatlaşdyrmak - bu bir adam tarapyndan ýerine ýetirilýän dolandyryşyň, dolandyryş funksiýalarynyň gurallara we awtomatiki enjamlara geçirilen ösüş ugrudyr.
"Sap Çözgüt" hünärmenleri size iň oňat çözgüt hödürlärler, awtomatiki we ähli işleri çalt ýerine ýetirerler.
Biz bilen habarlaşyp, hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri alyp bilersiňiz!

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Enjamlar / Söwda enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta