SAMSUNG

Garaşsyzlyk köçesi, Öý 2, Türkmenbaşy / Türkmenistan

samsung
Biz barada

"Samsung" dükanynyň tehnologiýa enjamlary özüniň hili bilen tapawutlanyp halkyň arasynda uly islege eýe bolup gelýär. Dükan 2002-nji ýylda açylyp halka hyzmat etmäge başlady. Ençeme ýyllaryň dowamynda öý elektronikasyny satyp gelýän bu dükanda, mundan daşgary gap-gaçlaryň, aýdym-saz elektronikasynyň we parfýumlaryň satuwy hem alnyp barylýar. Hyzmat edijilik ukyby ýokary bolan "Samsung" dükanynda islendik elektronikany satyn alyp bilersiňiz. 

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Parfýumlar
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
  • Öý we bakja / Gap-gaçlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta