SADO

Margarin we spred önümçiligi

SADO
Biz barada

“Orazly Ýalkym” kompaniýasy häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kompaniýadyr, esasy ugry margarin, spreda we polietilen streç plýonka öndürmekdir.
Kompaniýa "SADO" söwda belliginiň aýratyn eýesidir.
Margarin we polietilen streç plýonka öýde, restoran aşhanasynda, konditer önümçiliginde, ýük gaplamakda we ş.m. aýrylmaz önümlerdir.
Kompaniýanyň önümçilik kuwwaty 36 tonna margarin, spreda, şeýle hem günde 17 tonna polietilen streç plýonka öndürmäge mümkinçilik berýär. "SADO" - da size zerur ululykdaky streç plýonka öndürip bilýäris.
Kompaniýa öz işinde sarp edijileriň önümiň hili we howpsuzlygy babatynda ýokary isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümçilik tehnologiýasyny we önümleriň formulalaryny yzygiderli kämilleşdirip, pudagyň iň gowy tejribesini we bilimlerini ulanmaga çalyşýar.
Kompaniýa diňe ýokary hilli önümiň çykarylmagynyň bazardaky ýokary ornuny saklamaga, täze ýerleri we segmentleri ýeňip geçjekdigine düşünýär. 

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy