TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

"SAADA" ZERGÄRÇILIK WE ŞAÝ SEPLER

Parahat 3/2, jaý 22, blok 3, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Saada" hojalyk jemgyýeti zergärçilik, şaý-sepleriň we ýadygärlik sowgatlaryň önümçiligi bilen 2015-nji ýyldan bäri meşgullanyp gelýär. Bu ýerde öndürilýän ähli şaý-sep önümler her bir alyjynyň isleg-arzuwyna görä öndürilýär. Her bir şaý-sep her alyjy üçin uly ussatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Häzirki wagtda "Saada" şaý-seplere bolan islegler barha artýar. 

Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Şaý-sepler
Iş Ugry
Karta