SAÝA PERDE

Zamş perdeleriň, rollaryň, zebra, blokaut, panjurlaryň lomaý we bölek satuwy

SAÝA PERDE
Biz barada

"Saýa Perde" hakykatdanam ajaýyp we üýtgeşik çözgütleri nädip durmuşa geçirmelidigini bilýän hünärmenler toparydyr. Birnäçe ýyl bäri perdeleriň dizaýny we tikinçilik pudagynda işleýäris. "Saýa Perde" müşderileri, öýlerini, ofislerini we söwda jaýlaryny amatly etmek isleýän hususy we korporatiw adamlardyr. Umumy bazarda meňzeşligi bolmadyk aýratyn önüm döretmegi teklip edýäris. Önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris we kepillik möhletini berýäris. Ähli welaýatlara eltip bermek hyzmatymyz bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy