RUHYBELENT DIÝAR

Ulag ekspeditor hyzmatlary, gümrük dellalçylyk hyzmatlary.

ruhybelent diýar
Biz barada

"Ruhybelent diýar" kompaniýasy gümrük meselelerinde hyzmatdaşlygy hödürleýär we biznesiňiz üçin import / eksport amallaryny optimizirlemäge taýyn. Hünärmenlerimiz önümler üçin gümrük taýdan resmileşdirmegiň iň täsirli shemalaryny durmuşa geçirýärler, gowşuryş wagtyny we çykdajylaryny azaldýarlar. Hereket edýän kanunçylygyň çäginde import / eksporty guramak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris. Adatdan daşary ýagdaýlar bolmazdan, gümrük terminalyndan harytlaryň haýal etmän geçmegini kepillendirmegiň ýollary. Islendik klassifikasiýadaky ýükler bilen işleýäris, ýokary derejeli hyzmat berýäris!
Biziň bilen habarlaşyň, size kömek etmekten hoşal bolarys!

ruhybelentdiyar@gmail.com

info@ruhybelentdiyar.com.tm

ruhybelentdiyar@sanly.tm

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat