ROWANA

Wideo hyzmaty

ROWANA
Biz barada

Türkmenistanda ýeke-täk “Rowana” markaly studiýasy aýratyn wideo we surata düşüriş hyzmatlaryny hödürleýär! 
“Rowana” studiýasynyň topary köp ýyl bäri wideo önümçiliginde netijeli işleýän hünärmenlerdir. Müşderimiz bolmak bilen, ýokary hilli wideo, döredijilik işiniň başarnykly guramasy, netijede tertipli, birkemsiz iş we şol bir wagtyň özünde amatly bahadan. Adamlaryň görýän zatlaryna ynanýandyklaryna düşünmek üçin psihologiýany öwrenmek hökman däl.
Wideo dogry. Wideo dogruçyllykdyr.
Wideo önümçilik bazarynda teklipler kän. Saýlamak kyn. Tehnologiýa köpler üçin elýeterlidir. Ýöne tehnologiýa hil öndürmeýär, ony adamlar ýasaýarlar. Işlerine ökde we işini halaýan hünärmenleri saýlamaly, ygtyýarly we markaly "ROVANA" studiýasynda Size garaşýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Foto we Wideo Hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat