Biz barada

Täze we häzirki zaman tehnologiýalaryny taslamakda, öndürmekde we ornaşdyrmakda kömek edýäris. Enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldýarys we içerki telekeçileriň senagat pudaklaryny kämilleşdirýäris. Hünärmenlerimiz we tejribämiz senagat innowasiýalaryny öňe sürýär we öndürijilere ozal edip bilmedik zatlaryny etmäge, senagat innowasiýalaryna itergi berýäris. Tehnologiýa kompaniýasy hökmünde "Paýhas Merkezi" ähli bölümlerinde yzygiderli durmuşa geçirýän hiline doly düşünýär. Biziň üçin hil diňe bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem olara has ýokary hyzmat etmekdir. Bu müşderini kanagatlandyrmagyň esasydyr. Maksat elmydama birmeňzeşdir: Müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Aragatnaşyk we telekommunikasiýa
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta