TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

OWADAN GAP

Köpetdag etrap Garaşsyzlyk şaýoly jaý 77, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Owadan gap” hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylyň awgust aýynda açyldy. “Owadan gap” hojalyk jemgyýetiniň ýerine ýetirýän işiniň esasy ugry dürli ölçeglerdäki karton gutylar we gaplar bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
Karta