TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

"Oguzabat" mahabat hyzmatlary hojalyk jemgyýeti size ýokary hilli mahabat, tipografiýa, poligrafiýa hyzmatlaryny hödürleýär. Hyzmatlarymyzdan peýdalanmak siziň ösüşiňize goşant goşjakdygyna kepil geçýäris.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
Karta