TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ODA ÇYDAMLY KERPIÇ

1. Aktam bazary, blok "B"/ 4-nji köçe, 2. "Aý aýdyň mekan"" bazary, blok "Ç"/ 6-njy dükan, Ahal/Türkmenistan

Oda çydamly kerpiç
Biz barada

Biz 2018-nji ýyldan bäri oda çydamly kerpiçleriň satuwy bilen meşgullanyp gelýäris. Mundan başga-da Büzmeýin etrabyndaky ammarymyzda guýma kerpiçler, tebigy daşlar we kafeller bar. Ýokarda görkezilen belgi boýunça habarlaşyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta