ODA ÇYDAMLY KERPIÇ

Oda çydamly kerpiçleriň satuwy

Oda çydamly kerpiç
Biz barada

Biz 2018-nji ýyldan bäri oda çydamly kerpiçleriň satuwy bilen meşgullanyp gelýäris. Mundan başga-da Büzmeýin etrabyndaky ammarymyzda guýma kerpiçler, tebigy daşlar we kafeller bar. Ýokarda görkezilen belgi boýunça habarlaşyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy