NURLY MEÝDAN

Towuklary, iri gara mallary we ownuk (şahly) mallary köpeltmek

nurly meýdan
Biz barada

DH “Nurly meýdan” 2013-nji ýylda döredildi. Daýhan hojalygy aşakdaky önümçilik bölümleri öz içine alýar:
- Ýylda 5000 tonna et öndürýän guşçulyk toplumy
- Ýylda 12 million jüýje çykarýan inkubator we enelik towuk guşçulyk fermasy
- Sagatda 10 tonna iým öndürýan zawody
-Ýyllyk 16 000 000 sany iýmitlik ýumurtga we 2 100 000 sany ýumurtgalyk jüýje çykarýan Bereket etrabynyň Uzynsuw obasyndaky guşçulyk toplymy
-Ýyylda 500 000 sanydan gowyrak Golland hilli bägülleri ýetişdirýän ýyladyşhana

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Iým we iým goşundylary
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
  • Azyk / Ýumurtga we ýumurtga önümleri
  • Azyk / Et önümleri
  • Azyk / Süýt önümleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy