TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

NOWRUZ BATYROW

Mary şäheri, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Türkmenistandan önüm eksport etmek bilen meşgullanýarys. Şertnamalar baglaşýarys, ähli resminamalary ýygnaýarys, ulag tapyp we müşderä eltişini gözegçilikde edýäris. Bizde dürli önümler bar. Esasan haltalar

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gapaklar we dykylar
Iş Ugry
Karta