TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

NESIL

Bagtyýarlyk etrap, Ruhabat şaýoly jaý-4, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kärhanamyz, ''Nesil'' söwda belligi astynda konserwirlenen gök önümleri we kompot önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar we bu ugurda Türkmenistanyň öňdebaryjy kärhanasy bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
Karta