NESIL

Konserwirlenen gök önümler we şerbetleriň önümçiligi

nesil
Biz barada

Biziň kärhanamyz, ''Nesil'' söwda belligi astynda konserwirlenen gök önümleri we kompot önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar we bu ugurda Türkmenistanyň öňdebaryjy kärhanasy bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy