TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

"Modulor architecture design" kompaniýasy 2020-nji ýyldan bäri ýurdumyzda gurluşyk boýunça, halka hyzmat etmek işini alyp barýar. Biz, öýleriň we ofisleriň içerki-daşarky dizaýny, gurluşyk we binagärlik işleri bilen meşgullanýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta