TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

M&M MILITZER & MÜNCH TÜRKMENISTAN LTD.

744017, "Paýtagt" söwda merkezi, 1945 (10 yyl Abadançylyk) köçesi 60, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

M&M - halkara transport we logistika kompaniýasydyr. Onuň ulgamy, 35-den gowrak ýurtda 100-den gowrak şahamçadan ybarat.

Kategoriýalar
Iş Ugry
Karta