MERDEM

Mollanepes köçesi 27, "Dürdäneli" söwda merkezi, 3-nji gat, Aşgabat / Türkmenistan

MERDEM
Biz barada

Arassa şertlerde ýokary hilli iýmitleri amatly bahadan üpjün etmeklige ymtylýarys. HJ "Merdem" Türkmenistanyň naharhana pudagynda bazar lideridir. ISO 22000:2005 - Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy we ISO 9001:2008 - Hil dolandyryş ulgamy. "Merdemiň" ugurlarynda saglyk, howpsuzlyk, daşky gurşaw ugurlary öňdäki hatarda durýar we işimiziň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Biz, Türkmenistanda nebit-gaz gözlegi, önümçilik, gurluşyk we beýleki pudaklarda iş alyp barýan iri kompaniýalary naharhana we lager dolandyryş hyzmaty bilen üpjün ediji hökmünde uly abraý gazandyk. Müşderilerimiziň hataryna ýurdumyzdaky iň iri öňdebaryjy CNPC, Hyundai Engineering ltd,Co., ENI Saipem, Petronas, Eser we Tekfen Construction ýaly kärhanalar girýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta