TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

PROMO DESIGNTM

Parahat 3, Molodýožny köçesi, 2-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

PROMO DESIGNTM
Biz barada

Biz köpugurly çaphana işini ýerine ýetirmek bilen Size hil we tygşytlylyk hödürleýäris. Mundan başga-da dizaýn işlerini edýäris, ýagny içki we daşky dizaýn işleri, sergi üçin stendlar öz isleýşiňize görä ýasap berýäris. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta