TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MEBATO

Baýramaly şäheri, Ruhybelent köç. "Hazyna" binasy, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän “Toýly anna” hususy kärhanasy “Mebato” haryt nyşany bilen erkekler üçin köýnek öndürýär. Önümçilik kärhanasynda gurnalan Italiýanyň we Türkiýäniň döwrebap tikin enjamlary günde 2 müň sany köýnek öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada dört sany bölüm hereket edip, bu ýerde köýnek bilen bir hatarda balak, çaga egin-eşikleri we erkekler üçin içgi geýimler öndürilýär.

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
Iş Ugry
Karta