TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Kärhanamyz Türkmenistanda ilkinji bolup hind guşlaryny köpeldip ýetişdirýär.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
  • Azyk / Garbanyş önümleri
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Diýabetiki (süýji) we dietetiki (berhiz) iýmitler
  • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
  • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
Karta