TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MAHMAL GANAT AIR CARGO

Aşgabat halkara howa menzili, kargo terminaly 2-nji gat, 225 otag, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2012-nji ýylda döredilen Mahmal Ganat kompaniýasy, dünýäniň öňdebaryjy awiakompaniýalarynyň we ýük daşaýjylarynyň wekili bolup, howa gatnawy pudagynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Kompaniýamyzyň tapawutly aýratynlygy, hyzmatlaryň diňe bir kategoriýasyna fokuslanmagy - howa ýük daşamakdyr.Ýeke fokus nokady hünärmenler toparymyza iň amatly baha şertlerine we kompaniýamyzyň müşderileri üçin iň ýokary hilli hyzmatlara ýetmäge mümkinçilik berýär. Başga hiç bir gatnaw görnüşi tizlik we  territorial mümkinçilik boýunça howa gatnawy bilen bäsleşip bilmeýär.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta