LEÝLI MATALAR (BALKANABAT)

Balkanabat, Düzmergen Nebitçi köçesi 2 (24-nji çagalar bagynyň golaýynda) Balkan/Türkmenistan

LEÝLI MATALAR (BALKANABAT)
Biz barada

“Leýli Matalar”  dükanyny dürli görnüşde matalaryň ýokary hilli özboluşly matalara baha berýänler üçin hakyky jennetdir, bu her bir zenana ajaýyp moda eşikleri we esbaplary döretmek üçin döredijilik ideýasyny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer. Bu ýerde islendik mata gabat gelýän şarf we sumka saýlap bilersiňiz.
Kolleksiýalary yzygiderli täzeläp durýarys.
 

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta