KLASSIK MEBEL

Mebel önümçiligi

KLASSIK MEBEL
Biz barada

"Klassiki mebel" 2014-nji ýylda esaslandyryldy we ýurdumyzdaky iň uly kompaniýalaryň biridir. Takmynan 10 ýyl bäri müşderilere mebelleriň uly göwrümini hödürläp gelýäris.
Üstünliklerimiz:
1) Ýokary hilli önümler. Döwrebap enjamlar. Ýokary hilli materiallar. Tejribeli hünärmenler.
2) Önümleriň ýokary dizaýn aýratynlyklary bar.
3) Giň gerim. Müşderilere dürli mebel görnüşleriniň giň görnüşini hödürleýäris. Amatly bahalar. Mebellerimiz, her müşderä elýeterlidir.
4) Müşderilerimiz isleglerine görä önümlerimiziň arasynda amatly wariantlaryny tapyp biler ýaly assortimentimizi giňeldip başladyk.
5) "Klassiki mebel" alyjylar üçin kepillik borçnamalaryny hemişe berk berjaý edýär. Sargyt eden müşderä, sowgat berilýär!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Bölekleýin satyjy