KERWENLER

Ýüň ýüplik we dokma

kerwenler
Biz barada

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap, "Kervenler" hususy kärhanasy arassa ýüň we ýarym ýüň ýorgan, pagta we köpugurly sapaklardan ýasalan düşek önümlerini öndürip başlady. Kärhanamyzda Germaniýanyň "Dor-Nier" kompaniýasynyň häzirki zaman we ýokary öndürijilikli enjamlary bar. Mundan başga-da, kompaniýamyz doly kepillendirilen we ähli halkara tehniki parametrlerine laýyk gelýän pagta we dürli ululykdaky köpugurly ýüplüklerden örtgi ýasaýar.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Bölekleýin satyjy