TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KERWENLER

Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gullyýew köçesi), 28 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap, "Kervenler" hususy kärhanasy arassa ýüň we ýarym ýüň ýorgan, pagta we köpugurly sapaklardan ýasalan düşek önümlerini öndürip başlady. Kärhanamyzda Germaniýanyň "Dor-Nier" kompaniýasynyň häzirki zaman we ýokary öndürijilikli enjamlary bar. Mundan başga-da, kompaniýamyz doly kepillendirilen we ähli halkara tehniki parametrlerine laýyk gelýän pagta we dürli ululykdaky köpugurly ýüplüklerden örtgi ýasaýar.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
Karta