KENAR STUDIO

Aşgabat şäheri, (obýezdnoý) "Keýik" binasy, Ahal/Türkmenistan

KENAR STUDIO
Biz barada

"Kenar" studiýasy surat zolaklaryny kärendesine almak mümkinçiligini berýär.
Häzirki wagtda studiýanyň 9 dürli fonlary bar, şol sanda sahna we yşyklandyryş enjamlary.
Kärende sagadyna tölenýär, öňünden bron edilýär.
Şeýle hem, hünärmenlerimiz islendik çäräni surata düşürmäge we geçirmäge kömek ederler. Suratyň aşakdaky görnüşleri bar:
- portret suraty
- studiýa suraty
- toý suraty
- çykyş, doglan gün, belli seneler.
- iýmit fotosuraty, täjirçilik suraty
Elýeterli wideo hyzmatlary:
- mahabat we täjirçilik wideolary
- toý, islendik baýramçylyk
- love story we ş.m.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Foto we Wideo Hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta