TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KENAR BALYK

Büzmeýin etraby, Abadan şaýoly, 260-njy jaý

image
Biz barada

"Kenar" kärhanasynda öndürilen önümler halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we şonuň üçin sarp edijileriň ähli talaplaryna laýyk gelýär. Önümler gowşak duzlanan we sowuk tüssede we gyzgyn tüssede kakadylan görnüşde öndürilýär. Taýýar önüm gaplara gaplanýar we elýeterli bahadan dükanyň tekjelerine eltilýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Balyk we deňiz önümleri
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
Karta