TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KÜMÜŞ ÝÜPEK

Bitarap Türkmenistan şaýoly 131/1, “Çeper” haly dükany, 3-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Kümüş ýüpek” hojalyk jemgyýetiniň Halaç şäherindäki hususy haly fabrigi siziň islegiňize görä islendik dizaýnda we ölçegde amatly bahadan türkmen el halylaryny, şol sanda portretleri dokamaga taýýar.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Haly we haly önümleri
Iş Ugry
Karta