TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

JOŞGUN DERÝA

Kopetdag etraby, Täjir köçesi 1-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Dürli ugurlarda işleýäris, Türkmenistandan we yzyna (Russiýa, Belarusiýa, Ýewropa, Türkiýe, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Hytaý, Hindistan, Dubaý, Taýland) haryt daşaýarys.
Awto gatnawy, deňiz gatnawy, multimodal gatnaw, demir ýol gatnawy, bölekleýin howa gatnawy, konsolidirlenen ýükleri ýygnamak bilen meşgullanýarys.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta