TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

"Isometric" dizaýn topary hünärmenleri standart däl bolan we dürli stillerde aňsatlyk bilen işleýär, her taslama aýratynlykda çemeleşýär. Iň agyr we gyzykly dizaýn taslamalaryny durmuşa geçirmäge kömek edýäris. Esasy wezipämiz, arzuwyňyza barýan ýolda kynçylyklardan halas etmekdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta