ISLEG MEBEL

Ýeňişiň 50 ýyllygynyň koçesi, Awtoparkyň ýany Aşgabat, Türkmenabat, Mary/Türkmenistan

ISLEG MEBEL
Biz barada

“Isleg Mebel” 2020-nji ýyldan bäri standart däl modellerde mebel sargytlaryny öndürýär. Mebellerimiz häzirki zaman, ekologiýa taýdan arassa materiallardan: tebigy gaty agaç, eko-plastmassa, MDF öndürilýär.
Hyzmatymyzda ýokary takyklyk bilen sargyt öndürmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly enjamlarymyz bar. Şablonlara görä mebel öndürmeýäris; Biziň modellerimiziň her biri hakykatdanam aýratyn, sebäbi ol aýratyn taslama boýunça ýasalýar. Şol sebäpli, ýasaýan mebelleriňiziň isleýän ýeriňize laýyk geljekdigine ynanýarys. Müşderilerimize aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris - mugt otag ölçegleri, geljekki modeliň 3D tertibi, kompaniýamyzyň dizaýneri bilen maslahatlaşmak.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Mebel aksessuarlary
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta