TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

YSLAM GAPYLAR

Çoganly, Aşgabat/Türkmenistan

YSLAM GAPYLAR
Biz barada

"YSLAM GAPYLAR" - gapy we mebel önümçiligi işini alyp barýar. Önümçilik işine 2019-njy ýylda başlan "YSLAM GAPYLAR" häzriki wagtda Aşgabat şäherinde, Çoganlyda ýerleşýär, ýasalýan mebeldir gapylaryň ýokary hilli we berk bolmagyny gazanmak üçin häzirki zaman materiallardan peýdalanylýar. Mebelleri, gapylary dürli ölçeglerde sargyda ýasaýan  "YSLAM GAPYLAR" gurnama hyzmaty hem-de restowrasiýa işlerini hödürleýär. Türkmenistanyň ähli welaýatlaryndan sargyda gapydyr mebelleri ýasaýandygymyzy size ýatladýarys. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
Karta