TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

IPI TECH

Görogly köçesi (Perwomaýskaýa), 58a, 8-nji bina, ýerzemin, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Wideo gözegçilik ulgamlary, gözegçilik we wagt ýazgylary, interkom, yşyklandyryş, jemgyýetçilik salgy ulgamlary, telefon ulgamlary we süýşýän derwezeler bilen iş salyşýarys.

Önümler we hyzmatlar
Kompaniýanyň Katalogy
IPI Tech & Time Light katalogy
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
Iş Ugry
Karta