IPI TECH

Görogly köçesi (Perwomaýskaýa), 58a, 8-nji bina, ýerzemin, Aşgabat/Türkmenistan

ipi tech
Biz barada

Wideo gözegçilik ulgamlary, gözegçilik we wagt ýazgylary, interkom, yşyklandyryş, jemgyýetçilik salgy ulgamlary, telefon ulgamlary we süýşýän derwezeler bilen iş salyşýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta