INGCO TOOLS TÜRKMENISTAN

G.Kuliýew köç 96j (Peýkam bina), Aşgabat/Türkmenistan

ingco tools türkmenistan
Biz barada

Biz 2018-nji ýyldan bäri gurluşykda we öý hojalygynda ulanylýan harytlary bilen üpjün edýäris. Biziň dükanlarymyz ýurdymyzyň ähli künjeginde bar we her kim özüne iň ýakyn nokady saýlap biler. Şeýlede online (Ynamdar,Giper,Gerekli,100 haryt we ş.m) sargyt hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz we harytlar gysga wagtyň içinde eltip berilýär. 

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy
Karta