IDRIS TIKIN AKSESUARLARY

Dükan №1,Gurtly ýaşaýyş toplumy 10-njy jaý,5-nji girelge 20-nji dükan. Dükan №2, Aşgabat şäheri, Altyn asyr gundogar bazary blok E-1 magazin 1522. Dükan №3, BERKARAR DAM Dükan 58A. Aşgabat/Türkmenistan

IDRIS TIKIN AKSESUARLARY
Biz barada

Idris tikinçilik aksesuarlary "tikin.com.tm" - Türkmenistanda egin-eşik öndürmek üçin tikin esbaplaryny, matalary we enjamlary satýan iň uly onlaýn dükanlaryň biridir.

Egin-eşik esbaplaryny satmak "tikin.com.tm" onlaýn dükanynyň möhüm işidir, şonuň üçin diňe hil we daşky gurşaw howpsuzlygy kepillendirilen iň oňat daşary ýurt öndürijileriniň önümlerini hödürleýäris. Gürrüňsiz, giň assortimentiň kömegi bilen öý sungatyny halaýanlar we hünärmen tikinçiler, bezeg we tikin esbaplaryny iň amatly bahalardan onlaýn satyn alyp bilerler

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta