TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HÜNÄRLI ÝOL

Ak bugdaý etrap, telekeçileriň «Ammarlar merkezi” 23-nji toplum, ammar № 38/39/40, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhanamyz gysga möhletiň dowamynda ýurdumyzda özüniň öndürýän “Gülpek” brendli kagyz önümleri bilen uly meşgurlyga eýe boldy. Öndürýän önümlerimiz ekologiki taýdan arassa, ýumşak we ykjam bolup öý hojalygynda giňden ulanylýar.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
Karta