HOME DECOR TM

"Aşgabat söwda merkezi" 1-nji gat C-1.78, Aşgabat / Türkmenistan

HOME DECOR TM
Biz barada

Home Decor TM 2021-nji ýylda işine başlan bezeg studiýasydyr. Içerki dizaýnda ähli hakyky estetiki hünärmenleriň gowy görýän ajaýyp tendensiýalary bar. Bezeg, mebel we dizaýn formatlary üýtgäp, uýgunlaşyp, has çylşyrymly we ergonomiki bolansoň, içerki dizaýnerden iň oňat görnüşlerini sargyt etmek meýillerine üns bermeli.
Home Decor TM size aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:
1) Başdan açara çenli oňarmak
2) Dizaýn
3) Agaç bilen işlemek
4) Metal bilen işlemek
5) Döredijilik işleri
6) Çeperçilik heýkel işleri
7) Poliuretan önümçiligi
Ýönekeýlik we kaşaňlyk biri-birine bagly däldir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta