TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HOJALYK HYZMATY

Ak bugdaý etraby, TS we TB Senagat Zolagy, Binagär köçesi 19-njy jaý, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kärhanamyz gündelik durmuşda ulanylýan ýokary hilli plastik harytlarynyň önümçiligi bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Öý we bakja / Gap-gaçlar
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
Karta