HASAP MASLAHATY

Aýtakow köçesi (Oguz-Han), jaý 205, Aşgabat/Türkmenistan

HASAP MASLAHATY
Biz barada

"Hasap Maslahaty" bäş ýyldan gowrak wagt bäri hyzmat edýär: audit, autsorsing we konsalting.
Kompaniýamyzyň müşderisi bolan her bir adam bilen ýokary derejede aragatnaşyk saklamaga synanyşýarys, müşderileriň isleglerine işjeň, hünärli we hemmetaraplaýyn çemeleşmäge uly üns berýäris.
Işgärlerimiz ökde tejribeli işgärlerden ybarat. Maliýe we salgyt pudagyndaky hünär bilimlerimizi we tejribelerimizi müşderilerimiziň meseleleriniň çözülmegine köptaraplaýyn çemeleşmäniň ulanylmagyny üpjün edýän işleriniň kanuny taraplaryny seljermek bilen birleşdirýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta