HAN ÝASSYK

Altyn-Asyr "Gündogar" bazary, B1 dükany 479, Aşgabat/Türkmenistan

HAN ÝASSYK
Biz barada

"Han Ýassyk" 2009-njy ýyldan bäri ýassyk, divan, goltuk, düşek ýassygy we dastorhan öndürýär.
Bu bezeg önümleri hiç wagt modadan galmaýar.
Pul bahasyny we ykjamlygy bilen kepillendirýäris. Eskizleriň işlenip düzülmegine we müşderi bilen utgaşdyrylmagyna köp üns berýäris, ähli işlerimizi üns bilen gözden geçirýäris. Tikin üçin häzirki zaman tehnologiýasy ulanylýar. Işiň takyklygy, ünsliligi we oýlanyşyklylygy jemi ýokary hilli netije berýär. Şol bir wagtyň özünde, gaty amatly bahalary hödürleýäris.
Dünýäniň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty elýeterdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy
Karta