TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HALKARA STANDART HYZMATLARY

G.Gulyyew kochesi, 86 (Gujurly Ýaşlar), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Dolandyryş ulgamyna baha berýän ussat ekspertlerden ybarat topar 2020-nji ýylyň ýanwarynda düzüldi. Ähli hünärmenler Beýik Britaniýada ýerleşýän IRCA-nyň Halkara okuwlaryny geçip, synaglaryny üstünlikli tabşyrdylar.
Biziň kwalifikasiýamyz "TÜV Thüringen" (Germaniýa) we “CERT International” (Slowakiýa) guramalarynyň öňde baryjy auditorlary tarapyndan ekspert kesgitlemesini geçdi, biziň toparymyz bolsa, halkara standartlar boýunça dolandyryş ulgamyna özbaşdak baha bermek hukugyna eýe boldy. 
"HIL-TM" merkezi, Türkmenistanyň onlarça kärhanasynda DU-na baha beriş işini geçirdi, soňra Ýewropanyň "TÜV Thüringen" we "CERT International" guramalary tarapyndan sertifikatlaşdyryldy.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta