HALKARA DOSTLUK

Logistika, turizm, söwda we gurluşyk

halkara dostluk
Biz barada

2005-nji ýylda esaslandyrylan ''Halkara Dostluk'' kompaniýasy, GDA sebitinde müşderilere özüniň dürli awtoulag gatnawlaryny teklip etmek bilen öz işini başlady. 2006-njy ýylda biziň kompaniýamyz öz portfeline howa, deňiz we demirýol gatnawlary ýaly görnüşleri goşmak bilen öz işini giňeltdi. Bu iş döwründe biz, logistika we ulagda ýük daşamak çygrynda az bolmadyk tejribäni edindik, şeýle hem başga ugurlar boýunça goşmaça bölümleriň bir naçäsini döredip, kompaniýanyň funksionalyny giňeltdik.
Häzirki wagtda ''Halkara Dostluk'' bu aşakdakylar ýaly birnäçe ugurlar boýunça işleýän köp ugurly kompaniýa:
Logistika – tutuş GDA boýunça we onuň çäklerinden daşynda ýükleri daşamak.
Syýahatçylyk – daşary ýurtly raýatlar üçinTürkmenistan boýunça syýahatçylyk hyzmatlarynyň doly spektri, ýerli raýatlar üçin çykyş syýahatçylyk ugurlary.
Gurluşyk – hususy we döwlet binalaryny gurmak.
Söwda – bu çygyrda esasy ugur mermer, alýuminiý we beýlekiler ýaly gurluşyk materiallaryny ýerlemek bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Ätiýaçlandyryş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy